Η νεολαία για τη φύση

Η νεολαία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης σε παγκόσμια αναπτυξιακά θέματα, όπως περιβαλλοντικά ζητήματα, εκπαιδευτικά θέματα, θέματα απασχόλησης και διάφορα άλλα που ταλανίζουν τη νεότερη γενιά. Ένα από αυτά είναι η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης....
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης” σβήνοντας συμβολικά τα φώτα στις 30 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και στις φοιτητικές...
Ο δήμος Δερύνειας συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Ο δήμος Δερύνειας συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Ο δήμος Δερύνειας συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης” σβήνοντας συμβολικά τα φώτα στις 30 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του δημαρχείου και προσκαλώντας τους δημότες του να πράξουν το...
Το Σώμα Ακριτών

Το Σώμα Ακριτών

Το Σώμα Ακριτών στις 30 Μαρτίου συμμετέχει και υποστηρίζει τη δράση για την ‘Ωρα της Γης, διοργανώνοντας δραστηριότητες στη Λευκωσία στις...