Η νεολαία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης σε παγκόσμια αναπτυξιακά θέματα, όπως περιβαλλοντικά ζητήματα, εκπαιδευτικά θέματα, θέματα απασχόλησης και διάφορα άλλα που ταλανίζουν τη νεότερη γενιά. Ένα από αυτά είναι η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης. Συγχαίρουμε το Πανεπιστήμιο της Νεάπολης Πάφου, το οποίο σε συνεργασία με την Σχολή Αρχιτεκτονικής στις 21/03/2020 θα παρουσιάσει τρεις εγκαταστάσεις στην είσοδο του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΜΚΟ Let’s make Cyprus Green στις 27/03/2020 θα παρέχει πληροφορίες στο ευρύ κοινό για την ανακύκλωση και τη σημαντικότητά της.

English Translation

Youth can act as a catalyst worldwide development issues such as environmental issues, educational issues, employment issues and various others that are troubling the younger generation. One of them is the development of environmental awareness. We congratulate the University of Neapolis Paphos, which in collaboration with the School of Architecture will present three installations at the entrance of the University. In addition, in collaboration with the NGO Let’s make Cyprus Green will provide information on recycling and its importance