Ο δήμος Σωτήρας συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Ο δήμος Σωτήρας συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Ο δήμος Σωτήρας συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης” σβήνοντας συμβολικά τα φώτα στις 30 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του δημαρχείου και προσκαλώντας τους δημότες του να πράξουν το...
Ο δήμος Λάρνακας συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Ο δήμος Λάρνακας συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Ο δήμος Λάρνακας συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης” με παρουσιάσεις σε δημοτικά σχολεία με θέμα την “Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση” από τις 26 Μαρτίου μέχρι και τις 29 Μαρτίου. Κορυφώνεται η συμμετοχή του δήμου με το...
Ο δήμος Λεμεσού συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Ο δήμος Λεμεσού συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Ο δήμος Λεμεσού συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης” σβήνοντας συμβολικά τα φώτα στις 30 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Μεγάρου και προσκαλώντας τους δημότες του να πράξουν το...
Ο δήμος Αθηαίνου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Ο δήμος Αθηαίνου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης”

Ο δήμος Αθηαίνου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης” σβήνοντας συμβολικά τα φώτα στις 30 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου και σε άλλα δημοτικά κτήρια, και με την έκδοση...
Ο δήμος Έκγωμης συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης

Ο δήμος Έκγωμης συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης

Ο δήμος Έκγωμης συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης” σβήνοντας συμβολικά τα φώτα στις 30 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του δημαρχείου και σε άλλα σημεία του δήμου και προσκαλώντας τους δημότες του να...