Ο δήμος Αθηαίνου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης” σβήνοντας συμβολικά τα φώτα στις 30 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου και σε άλλα δημοτικά κτήρια, και με την έκδοση ανακοίνωσης θα προσκαλέσει τους δημότες του να πράξουν το ίδιο.