Το Σώμα Ακριτών στις 30 Μαρτίου συμμετέχει και υποστηρίζει τη δράση για την ‘Ωρα της Γης, διοργανώνοντας δραστηριότητες στη Λευκωσία στις 3:00μμ.