Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “‘Ωρα της Γης” σβήνοντας συμβολικά τα φώτα στις 30 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και στις φοιτητικές εστίες.