Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “’Ωρα της Γης” ως χορηγός αλλά και προσκαλώντας τον κόσμο να σβήσει συμβολικά τα φώτα στις 28 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα. #EarthHourCy #connect2earth #VoiceForThePlanet #Cyprus

On the 28th of March, the Ministry of Agriculture is actively participating in the Earth Hour 2020: Cyprus as a sponsor and by inviting everyone to turn off the lights, symbolically, at 8:30pm for an hour! #EarthHourCy #connect2earth #VoiceForThePlanet #Cyprus