Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “’Ωρα της Γης” ως υποστηρικτής αλλά και προσκαλώντας τις οργανώσεις-μέλη του και τα μέλη τους, να σβήσουν συμβολικά τα φώτα στις 28 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα. #EarthHourCy #connect2earth #VoiceForThePlanet #Cyprus

On the 28th of March, the Cyprus Youth Council, is actively participating in the Earth Hour 2020: Cyprus as a supporter and by inviting its Member-Organizations and their members to turn off the lights, symbolically, at 8:30pm for an hour! #EarthHourCy #connect2earth #VoiceForThePlanet #Cyprus