Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση «Ώρα της Γης 2022» κλείνοντας συμβολικά τα φώτα σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στις 26 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα.
#EarthHourCy #EH22 #earthhour #shapeourfuture #NEOI #connect2earth #ferto

On the 26th of March, University of Cyprus is actively participating in the «Earth Hour 2022» Cyprus campaign, by turning off the lights in the University facilities for an hour from 8:30pm!
#EarthHourCy #EH22 #earthhour #shapeourfuture #NEOI #connect2earth #ferto