Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση «’Ωρα της Γης» παροτρύνοντας τους ενοίκους των εστιών να σβήσουν συμβολικά τα φώτα στις 28 Μαρτίου,
από τις 20:30μμ για μία ώρα και προσκαλώντας τον κόσμο του να πράξει το ίδιο. #EarthHourCy #connect2earth #ferto #Cyprus # EarthHour # VoiceforthePlanet

On the 28th of March, the University of Cyprus (Πανεπιστήμιο Κύπρου) is actively participating in the Earth Hour 2020: Cyprus campaign, by encouraging all students to turn off the lights of the university lounge for an hour from 8:30pm and urging all citizens to do the same! #EarthHourCy #connect2earth #ferto #Cyprus # EarthHour # VoiceforthePlanet