Το Cyprus International Institute of Management συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “’Ωρα της Γης” παροτρύνοντας τους ενοίκους των εστιών να σβήσουν συμβολικά τα φώτα στις 28 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα και προσκαλώντας τον κόσμο του να πράξει το ίδιο. #EarthHourCy #connect2earth #ferto #Cyprus

On the 28th of March, the Cyprus International Institute of Management is actively participating in the Earth Hour 2020: Cyprus campaign, by encouraging all students to turn off the lights of the university lounge for an hour from 8:30pm and urging all citizens to do the same! #EarthHourCy #connect2earth #ferto #Cyprus