Η ευημερία και η υγεία των υποστηρικτών, του προσωπικού και των εθελοντών μας είναι η προτεραιότητα μας. Πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου, αντιμετωπίζουν σήμερα μια κρίση στον τομέα της Υγείας με την εκδήλωση του νέου Κορωνοϊού (COVID-19).
Είμαστε βαθιά λυπημένοι από την απώλεια ζωών λόγω της επιδημίας και οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες που έχουν χάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα ή δεινοπαθούν, ανά το παγκόσμιο. Δεδομένων των πρωτοφανών συνθηκών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις προτάσεις της Παγκόσμιας Διοργάνωσης για την "Ώρα της Γης", η "Ώρα της Γης – Κύπρου" αποφάσισε πως θα πραγματοποιήσει τη δράση για την "Ώρα της Γης" ψηφιακά, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για καλύτερη προστασία.

Αναμένετε για περισσότερες πληροφορίες!

#ΜένουμεΣτοΣπίτι και #ΜαζίΣώζουμεΤονΠλανήτη #COVID19 #Connect2Earth