Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “’Ωρα της Γης” ως χορηγός αλλά και προσκαλώντας τον κόσμο να σβήσει συμβολικά τα φώτα στις 28 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα. #EarthHourCy #connect2earth #VoiceForThePlanet #Cyprus

On the 28th of March, the Youth Board of Cyprus, is actively participating in the Earth Hour 2020: Cyprus as a sponsor and by inviting everyone to turn off the lights, symbolically, at 8:30pm for an hour! #EarthHourCy #connect2earth #VoiceForThePlanet #Cyprus