Ο Δήμος Τσερίου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “’Ωρα της Γης 2022” κλείνοντας συμβολικά τα φώτα στo δημαρχείο και στα δημοτικά πάρκα στο Τσέρι στις 26 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα και προσκαλώντας τους δημότες του να πράξουν το ίδιο.
#EarthHourCy #EH22 #earthhour #shapeourfuture #NEOI #connect2earth #ferto

On the 26th of March, the Municipality of Tseri is actively participating in the Earth Hour 2022: Cyprus campaign, by turning off the lights of the municipality and all municipal parks for an hour from 8:30pm and by urging all its citizens to do the same!
#EarthHourCy #EH22 #earthhour #shapeourfuture #NEOI #connect2earth #ferto