Η FoodSaver Κύπρου συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “’Ωρα της Γης” παροτρύνοντας τους πελάτες της να σβήσουν συμβολικά τα φώτα στις 28 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα. #EarthHourCy #connect2earth #VoiceForThePlanet #Cyprus

On the 28th of March, FoodSaver Cyprus is actively participating in the Earth Hour 2020: Cyprus, by encouraging all their clients to turn off the lights, symbolically, for an hour from 8:30pm! #EarthHourCy #connect2earth #VoiceForThePlanet #Cyprus