• Προεδρικό Μέγαρο Κύπρου
  • Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
  • Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
  • Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
  • Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
  • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
  • ΙΚΕΑ
  • TOYOTA
  • Digidestination LTD
  • 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς (Συμμετέχει με ποδηλασία προς το πάρκο του Προεδρικού)