Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετέχει έμπρακτα στη δράση «Ώρα της Γης 2022» κλείνοντας συμβολικά τα φώτα στo δημαρχείο στις 26 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα και προσκαλώντας τους δημότες του να πράξουν το ίδιο. Ταυτόχρονα, ο Δήμος Λευκωσίας παραχωρεί τους χώρους του για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων για την “Ωρα της Γης 2022”.
#EarthHourCy #EH22 #earthhour #shapeourfuture #NEOI #connect2earth #ferto

On the 26th of March, the Municipality of Nicosia is actively participating in the «Earth Hour 2022» Cyprus campaign, by turning off the lights of the municipality for an hour from 8:30pm and by urging all its citizens to do the same! Additionally, Nicosia Municipality is providing its spaces for all the “Earth Hour 2022” events.
#EarthHourCy #EH22 #earthhour #shapeourfuture #NEOI #connect2earth #ferto