Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετέχει έμπρακτα στη δράση “’Ωρα της Γης” σβήνοντας συμβολικά τα φώτα στις 28 Μαρτίου, από τις 20:30μμ για μία ώρα, στα δημόσια κτήρια και χώρους και προσκαλώντας τους δημότες του να πράξουν το ίδιο. #EarthHourCy #connect2earth #VoiceForThePlanet #Cyprus

On the 28th of March, the Municipality of Nicosia is actively participating in the Earth Hour 2020: Cyprus, by turning off the lights of the municipal buildings and spaces, at 8:30pm for an hour, and urging citizens to do the same! #EarthHourCy #connect2earth #VoiceForThePlanet #Cyprus