Έχεις παιδιά που μένουν στο σπίτι λόγω καραντίνας; 

Θες να τα απασχολήσεις δημιουργικά;

Μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Τι σημαίνει περιβάλλον για σένα» στο πλαίσιο «Ώρα της Γης» 2020. Οι τρόποι συμμετοχής απλοί:

 • Δώστε στα παιδιά να ζωγραφίσουν τι σημαίνει περιβάλλον για αυτά.
 • Ανεβάστε τη ζωγραφιά στο Facebook ή/και στο Instagram κάνοντας tag το λογαριασμό της Νεολαίας Οικολόγων (Facebook: @young.c.greens, Instagram: @younggreenscy) και προσθέτοντας το hashtag #EarthHourCy ή αποστείλετε τη ζωγραφιά των παιδιών στο [email protected] (θέμα «Ώρα της Γης 2020» μαζί με τα στοιχεία των παιδιών – ονοματεπώνυμο παιδιού, ηλικία παιδιού και ο λογαριασμός Facebook που θέλετε να γίνει tag).
 • Οι ζωγραφιές θα αναρτηθούν στη σελίδα μας στο Facebook και η νικητήρια θα αναδειχθεί εκείνη που θα λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό likes.
 • Ο διαγωνισμός λήγει στις 27 Μαρτίου 2020, 23:59.
 • Το βραβείο θα είναι μια κασετίνα με υλικά ζωγραφικής.
 • Το τυχερό παιδί θα ανακοινωθεί στις 2 Απριλίου και θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να παραλάβει το δώρο του.

Do you have kids locked up because of the quarantine?

Do you want to keep them creatively busy?

They can take part in the art contest for “Earth Hour” 2020 under the topic “What does environment means to you”. How you can simply participate:

 • Let the kids draw what does the environment means to them.
 • Upload the drawing on Facebook or/and Instagram and tag the Young Cyprus Greens account (Facebook: @young.c.greens, Instagram: @younggreenscy), add the hashtag #EarthHourCy or send the drawings at [email protected] (Subject: “Earth Hour 2020” along with kids’ information – name & surname of the kid, kids’ age and the Facebook account you want to be tagged).
 • All the drawings will be uploaded on our Facebook page and the winning drawing will be the one with the most likes.
 • Deadline of the contest: March 27, 2020 – 23:59.
 • The award will be a case with art and drawing materials.
 • The winner will be announced on the April 2 and we will contact them to receive their award.