• Αγόρασε ένα ποτήρι που επαναχρησιμοποιείται.
  • #ferto μαζί, στο αγαπημένο σου café.
  • Συνέχισε να απολαμβάνεις το καφεδάκι σου.

Φέτος στηρίζουμε την εκστρατεία της Νεολαίας Οικολόγων για μείωση  της χρήσης των πλαστικών single-use cups. και ξεκινάμε  γυρνώντας το διακόπτη στην Ώρα της Γης.

Η δραστική μείωση της πλαστικής ρύπανσης απαιτεί πρωτίστως γενναίες πολιτικές αποφάσεις για τη μείωση της παραγωγής και της κατανάλωσης πλαστικού μίας χρήσης και δευτερευόντως για την ανακύκλωσή του.

Αν δεν υπάρξει αυτή η ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούμε και διαχειριζόμαστε το πλαστικό, και ιδιαίτερα το πλαστικό μίας χρήσης, η ποσότητα που θα παραχθεί μέχρι το 2050 θα είναι 4 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική ποσότητα πλαστικού που είχε παραχθεί από τη δεκαετία του ΄50 έως το 2015[1].

Την ώρα που στην Κύπρο από την 1/8/2018 θα αρχίσει η εφαρμογή της νομοθεσίας για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει το όραμα της για μία Κυκλική Οικονομία

Μέχρι το 2030 η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης, στην προσπάθειά της να μειώσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος
Περίπου 26 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων παράγονται στην Ευρώπη κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, λιγότερο από το 30% αυτών των αποβλήτων συλλέγονται για ανακύκλωση. Το 70% των πλαστικών απορριμμάτων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνεται
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πλαστικά αποτελούν το 85% των απορριμμάτων που καταλήγουν στις παραλίες μας, με 5 έως 13 εκατομμύρια τόνους πλαστικού να καταλήγουν κάθε χρόνο στον ωκεανό
Σε κάποιες χώρες όπως την Ιρλανδία και την Γαλλία έχουν ήδη εφαρμοστεί νομοθεσίες για τη μείωση του πλαστικού μιας χρήσης
Αυτό θα αποτελέσει επίσης βασικό στοιχείο για τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κατ’ επέκταση μια κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού (COP21 – Paris Agreement) για την Κλιματική Αλλαγή.

Η πρόταση:

Την επόμενη φορά που θα πας για καφέ, αγόρασε και συ ένα ποτήρι που επαναχρησιμοποιείται, #ferto μαζί σου και συνέχισε να απολαμβάνεις το καφεδάκι σου.

[1] Green Peace