Ώρα της Γης 2022

Μίλα για τη Φύση, το Σάββατο, 26 Μαρτίου, ώρα 20:30

Για ακόμα μια χρονιά η Κύπρος συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία Ώρα της Γης, και στις 26 Μαρτίου 2022, καλούμε όλο τον κόσμο να σβήσει τα φώτα στις 20:30 για μία ώρα και να μιλήσει για τη φύση!

Φέτος, η ομάδα για την «Ώρα της Γης» ζητά από τα άτομα να μιλήσουν για τη φύση με όσο το δυνατόν περισσότερους διαφορετικούς και δημιουργικούς τρόπους.

Η φύση, μας δίνει σημάδια όμως δεν μπορεί να μιλήσει. Γι’ αυτό «Μίλα για τη Φύση» αφού μπορείς. Δώσε το δικό σου μήνυμα μιλώντας για τις περιβαλλοντικές καταστροφές που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και ανά το παγκόσμιο.

Έλα μαζί μας στον αγώνα για ένα μέλλον στο οποίο θα μπορούν να ευδοκιμήσουν τόσο οι άνθρωποι όσο και η φύση. Η Ώρα της Γης είναι τώρα! Η Ώρα της Γης είναι κάθε ώρα! «Μίλα για τη Φύση» για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας.

Latest News